Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 412

412. Zakup nowości wydawniczych oraz doposażenie dla Filii nr 3 Biblioteki Publicznej w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Ułańska 5/7

Skrócony opis

Filia nr 3 jest jedyną mieszczącą się na Stradomiu placówką kulturalną, świadczącą bezpłatne usługi nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale i miasta. Od lat mieszkańcy chętnie korzystają z jej zasobów, dlatego ważne jest stałe i systematyczne uzupełnianie jej zbiorów o nowości wydawnicze, w tym również audiobooki, z których coraz częściej korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami.

Opis zadania

Filia nr 3 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie to placówka świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom miasta, a w szczególności dzielnicy Stradom. Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego udało się w niej wymienić meble i stworzyć strefy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, w których mieszkańcy Stradomia mieli okazję spotykać się z pisarzami i pisarkami czy brać udział w warsztatach plastycznych i rękodzielniczych. Wzbogacona została również oferta nowości wydawniczych, dzięki czemu czytelnicy częściej  i chętniej zaczęli odwiedzać bibliotekę.
Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców dzielnicy, dopytujących o nowości wydawnicze oraz zbiory dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami zgłaszam projekt dotyczący zakupu nowości wydawniczych do Filii nr 3.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych10 000 zł
2Doposażenie filii (niezbędny sprzęt)1 000 zł
Łącznie: 11 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki