zadanie nr 47

47. Podpórki rowerowe


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulic Orkana, Jagiellońskiej, Źródlanej.

Skrócony opis

Ustawienie podpórek rowerowych na najbardziej uczęszczanych ścieżkach dla rowerzystów, które przebiegają przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Opis zadania

Ustawienie 4 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu ulic Orkana, Jagiellońskiej i Źródlanej po 1 z każdej strony

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ustawienie 4 podpórek4 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwy jest zakup i montaż 4 sztuk podpórek dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Orkana, Źródlana i Jagiellońska w dzielnicy Wrzosowiak.