Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 47

47. Podpórki rowerowe


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulic Orkana, Jagiellońskiej, Źródlanej.

Skrócony opis

Ustawienie podpórek rowerowych na najbardziej uczęszczanych ścieżkach dla rowerzystów, które przebiegają przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Opis zadania

Ustawienie 4 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu ulic Orkana, Jagiellońskiej i Źródlanej po 1 z każdej strony

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ustawienie 4 podpórek4 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwy jest zakup i montaż 4 sztuk podpórek dla rowerzystów na skrzyżowaniu ulic Orkana, Źródlana i Jagiellońska w dzielnicy Wrzosowiak.