Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 418

418. Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Orzechowa 14

Skrócony opis

Filia nr 21 jest jedyną mieszczącą się w Gnaszynie oraz Kawodrzy placówką kulturalną, świadczącą bezpłatne usługi nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale i miasta. Od lat mieszkańcy chętnie korzystają z jej zasobów, dlatego ważne jest stałe i systematyczne uzupełnianie jej zbiorów o nowości wydawnicze, w tym również audiobooki, z których coraz częściej korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami.

Opis zadania

Filia nr 21 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie to placówka świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom miasta, a w szczególności dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza. Dzięki poprzednim edycjom budżetu obywatelskiego udało się doposażyć filię i stworzyć kącik dla dzieci. Dzięki temu możliwe było rozszerzenie oferty kulturalnej. Wzbogacona została również oferta nowości wydawniczych, dzięki czemu czytelnicy częściej  i chętniej zaczęli odwiedzać bibliotekę.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców dzielnicy, dopytujących o nowości wydawnicze oraz zbiory dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami zgłaszam projekt dotyczący zakupu nowości wydawniczych do Filii nr 21.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych 10 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach