zadanie nr 48

48. Ustawienie podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Jagiellońskiej z al. Niepodległości i 11 Listopada


Lokalizacja

Skrzyżowanie Ul. Jagiellońskiej z al. Niepodległości i 11 Listopada.

Skrócony opis

Ustawienie podpórek rowerowych na najbardziej uczęszczanych ścieżkach dla rowerzystów, które przebiegają przez skrzyżowania z sygnalizacją świetlną.

Opis zadania

Ustawienie 10 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, al. Niepodległości i 11 Listopada po 1 z każdej strony.

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Ustawienie 10 podpórek dla rowerzystów10 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zweryfikowany pozytywnie na etapie oceny formalnej