Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 434

434. Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 15 Biblioteki Publicznej w Częstochowie


Lokalizacja

ul. Jerzego Szajnowicza-Iwanowa 55

Skrócony opis

Filia nr 15 jest jedyną mieszczącą się na Parkitce placówką kulturalną, świadczącą bezpłatne usługi nie tylko mieszkańcom dzielnicy, ale i miasta. Od lat mieszkańcy chętnie korzystają z jej zasobów, dlatego ważne jest stałe i systematyczne uzupełnianie jej zbiorów o nowości wydawnicze, w tym również audiobooki, z których coraz częściej korzystają osoby ze szczególnymi potrzebami.

Opis zadania

Filia nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie to placówka świadcząca bezpłatne usługi mieszkańcom miasta, a w szczególności dzielnicy Parkitka. Dzięki zeszłym edycjom budżetu obywatelskiego udało się wymienić meble i stworzyć strefy dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, w których mieszkańcy mieli okazję spotykać się z pisarzami i pisarkami czy brać udział w warsztatach plastycznych i  rękodzielniczych. Wzbogacona została również oferta nowości wydawniczych, dzięki czemu czytelnicy częściej  i chętniej zaczęli odwiedzać bibliotekę.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców dzielnicy, dopytujących o nowości wydawnicze oraz zbiory dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami zgłaszam projekt dotyczący zakupu nowości wydawniczych do Filii nr 15 oraz doposażenia filii w niezbędny sprzęt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych10 000 zł
2Doposażenie filii w niezbędny sprzęt15 000 zł
Łącznie: 25 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki