Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 454

454. Biblioteki na Starym Mieście - książki i doposażenie


Lokalizacja

Filia nr 16 - ul. Krakowska 46/50
Filia nr 18 - ul. Nadrzeczna 46/48

Skrócony opis

Celem zadania jest wzbogacenie Filii nr 16 i 18 w nowości wydawnicze, w tym również nowości dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (np. tzw. „duże litery”, audiobooki) oraz doposażenie bibliotek w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i meble.

Opis zadania

Od wielu lat biblioteki pełnią funkcje przyjaznego miejsca spotkań, lokalnego centrum aktywności i integracji. Są też jedynymi miejscami kultury w dzielnicy Stare Miasto przyciągającymi osoby w różnym wieku.
Filie nr 16 i 18 są instytucjami mocno zakorzenionymi w środowisku lokalnym i aktywnie w nim działającymi. Dzięki środkom pozyskanym z poprzednich edycji budżetu obywatelskiego w bibliotekach znacznie zwiększył się zakup nowości wydawniczych, zostały częściowo wymienione meble i odświeżone pomieszczenia, co sprawiło, że placówki stały się jeszcze bardziej przyjazne dla czytelników. Użytkownicy bibliotek wciąż zgłaszają potrzebę zakupu większej ilości nowości. Realizacja niniejszego projektu ma służyć dalszemu, lepszemu zaspokojeniu tych potrzeb. Celem zadania jest zatem wzbogacenie placówek o nowości wydawnicze, w tym również nowości dostosowane dla osób ze specjalnymi potrzebami (np. tzw. „duże litery”, audiobooki) oraz doposażenie bibliotek w niezbędny do funkcjonowania sprzęt i wymianę mebli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości wydawniczych 25 000 zł
2Doposażenie filii w niezbędny sprzęt63 000 zł
Łącznie: 88 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach