Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 51

51. Ustawienie podpórek rowerowych na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Równoległej.


Lokalizacja

Skrzyżowanie Al. Niepodległości i ul. Równoległej

Skrócony opis

Ustawienie 6 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Al.Niepodległości i ul. Równoległej po 1 z każdej strony

Opis zadania

Ustawienie 6 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Al.Niepodległości i ul. Równoległej po 1 z każdej strony

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ustawienie 6 podpórek6 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwy jest zakup i montaż 6 sztuk podpórek dla rowerzystów na skrzyżowaniu alei Niepodległości z ulicą Równoległą