Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 487

487. Biblioteka miejscem spotkań


Lokalizacja

Biblioteka Publiczna Filia nr 8 , ul.Księżycowa 2, Częstochowa

Skrócony opis

Projekt ma na celu wzbogacenie księgozbioru biblioteki o nowości wydawnicze, audiobooki oraz doposażenie filii  m.in.w niezbędny sprzęt komputerowy.

Opis zadania

Filia nr 8 Biblioteki Publicznej w Częstochowie świadczy bezpłatne usługi użytkownikom. Z naszej oferty kulturalno-oświatowej korzystają dzieci, dorośli (wśród nich duża grupa to seniorzy), a także osoby z różnymi niepełnosprawnościami. Dzięki wcześniejszym budżetom zakupiono do biblioteki dużo nowości książkowych, audiobooków oraz gier planszowych. Zakupy te konsultowane były z czytelnikami i dzięki temu znacząco wpłynęły na ich zadowolenie z oferty bibliotecznej. Dostęp do nowych i ciekawych wydawnictw spowodował przypływ nowych czytelników w różnym wieku, głównie z naszej dzielnicy.
Celem niniejszego zadania jest zakup nowości książkowych i audiobooków oraz doposażenie filii m.in. w niezbędny sprzęt komputerowy. Realizacja tego zadania wpłynie znacząco na zaspokojenie potrzeb czytelników i użytkowników biblioteki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup książek i audiobooków25 000 zł
2doposażenie filii25 000 zł
Łącznie: 50 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Planowany termin realizacji - IV kwartał 2023 r.