Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 489

489. Remont chodnika przy zachodniej stronie Alei Armii Krajowej od ulicy PCK do ulicy Obrońców Westerplatte


Lokalizacja

Zachodnia strona  Alei Armii Krajowej od ulicy PCK do ulicy Obrońców Westerplatte.

Skrócony opis

Remont chodnika po zachodniej stronie  Alei Armii Krajowej od ulicy PCK do ulicy Obrońców Westerplatte. Projekt zakłada wymianę dotychczasowej nawierzchni chodnika. Projektowany obiekt ma 425 metrów długości i 3 metry szerokości. Preferowanym materiałem przy wymianie chodnika jest kostka brukowa (wraz z podbudową).

Opis zadania

Obecna nawierzchnia chodnika jest bardzo zniszczona, miejscami wybrakowana lub zalana nierównym asfaltem, co powoduje zagrożenie dla pieszych oraz rowerzystów korzystających z tego chodnika. Chodnik ten łączy  budynki mieszkalne z przystankiem autobusowym (Promenada Niemena) oraz umożliwia dojście zarówno w kierunku Promenady im. Czesława Niemena oraz do Centrum Handlowego M1, w związku z tym znaczną część użytkowników stanowią osoby poruszające się pieszo, na rowerach czy hulajnogach. Obecny stan chodnika utrudnia przejazd takimi urządzeniami oraz poruszanie się mieszkańców, Obecna nawierzchnia chodnika jest miejscami zniszczona nierówna i posiadająca ubytki. Krawężniki i obrzeża na całej długości chodnika znajdują się w fatalnym stanie.

Szacunkowa wartość projektu:
Budowa chodnika z krawężnikiem - 480 000,00 zł
Roboty dodatkowe -                          10 000,00 zł
razem:                                               490 000,00 zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa chodnika z krawężnikiem480 000 zł
2Roboty dodatkowe 10 000 zł
Łącznie: 490 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach