Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 491

491. Odwodnienie liniowe na Sucharskiego/Ludowej


Lokalizacja

Sucharskiego/Ludowa 219 do 221

Skrócony opis

Zadanie polega na zamontowaniu odwodnienia liniowego przy krawędzi drogi wzdłuż ulicy Ludowej na wjeździe w ulicę Sucharskiego do istniejącego kolektora deszczowego.

Opis zadania

Instalacja odwodnienia liniowego wzdłuż ulicy Ludowej z betonu/żeliwa D400 21*21 do istniejącego kolektora deszczowego znajdującego się przy wjeździe do ulicy Sucharskiego o długości około 8mb. Brak odwodnienia powoduje zalewanie ulicy Sucharskiego i przylegających do nich posesji. Zadanie uzupełniłoby brakujący element istniejącego odwodnienia dzielnicy Kiedrzyn.

-

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie występuje. Zadanie jest objęte gwarancją należytego wykonania w przeciągu 5 lat