Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 493

493. Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie


Lokalizacja

ulica św. św. Barbary 32

Skrócony opis

Filia nr 4 Biblioteki Publicznej w Częstochowie to placówka ogólnodostępna, świadcząca bezpłatne usługi wszystkim mieszkańcom miasta, a w szczególności dzielnicy Podjasnogórskiej. Od lat mieszkańcy chętnie korzystają z jej zasobów, dlatego ważne jest stałe i systematyczne uzupełnianie jej zbiorów o nowości wydawnicze.

Opis zadania

Biblioteka posiada bogaty księgozbiór dla dorosłych i dla dzieci. Aby był on ciągle atrakcyjny wymaga zakupu nowości. W zbiorach biblioteki od kilku już lat znajdują się książki z dużą czcionką. Ten zbiór cieszy się dużym zainteresowaniem wśród seniorów i  wymaga uzupełniania. Biblioteka jest też ważnym kulturalno-oświatowym miejscem w dzielnicy. Przez cały rok prowadzone są tutaj zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci.

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców dzielnicy, dopytujących o nowości wydawnicze oraz zbiory dostosowane do osób ze szczególnymi potrzebami zgłaszam projekt dotyczący zakupu nowości wydawniczych do Filii nr 4 oraz doposażenia jej w niezbędny sprzęt.

Zagłosujmy i sprawmy, aby oferta biblioteki była jeszcze atrakcyjniejsza !

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup nowości i doposażenie filii 30 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach