Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 496

496. Remont nawierzchni ulicy Azaliowej


Lokalizacja

Ulica Azaliowa

Skrócony opis

Zadanie miałoby polegać na ulepszeniu drogi gruntowej poprzez ułożenie warstwy destruktu asfaltowego.Obecnie jest tam bardzo nierówno.

Opis zadania

Zadanie będzie polegać na wykorytowaniu drogi i ułożeniu nowej warstwy destruktu asfaltowego na ulicy Azaliowej (około 3600 metrów kwadratowych), która w obecnym czasie jest w bardzo  złym stanie. Utwardzenie tej ulicy znacząco poprawi komfort życia Mieszkańców i wszystkich użytkowników tej ulicy.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie występuje . Zadanie jest objęte gwarancją należytego wykonania robót w przeciągu 5 lat użytkowania