Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 504

504. Nowa ścieżka rowerowa i chodnik po Pn stronie Jana Pawła II między AK a wiaduktem kolejowym


Lokalizacja

po Pn stronie Jana Pawła II między Armii Krajowej a wiaduktem kolejowym (do terenów PKP)

Skrócony opis

Niespójna infrastruktura rowerowa wymaga połączenia chociaż w najbardziej zdewastowanych fragmentach.

Opis zadania

Na rysunku w załączniku na niebiesko zaznaczono ścieżkę rowerową do jazdy dwustronnej, jasne kolory - chodnik. Dobrze żeby była ścieżka na całym odcinku szczególnie że po tej stronie jest bezpieczniej niz po drugiej więc budowa chociaż zniszczonego i popękanego fragmentu do wiaduktu.  Chodnik trochę krótszy bo bliżej skrzyżowania z Jana Pawła II na wysokości  dawnej zatoczki już jest.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa ok.200 m. x 380 zł x2 m.152 000 zł
2Chodnik 170 m x 2 m x 380 zł 129 200 zł
3Projekt i inne koszty5 000 zł
Łącznie: 286 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek.
Uwaga - działka nr 46 obręb 74 to własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. - wiadukt nad Aleją Jana Pawła II.
Przed rozpoczęciem inwestycji konieczne uzgodnienie z BIR.