Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 508

508. Remont chodnika na ulicy Starzyńskiego


Lokalizacja

Odcinek ulicy między blokiem Starzyńskiego 8 a Szkołą podstawową Starzyńskiego 10.

Skrócony opis

W chwili obecnej stan techniczny nawierzchni chodnika jest zły i niedostosowany do aktualnych potrzeb mieszkańców i wymogów bezpieczeństwa, a szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły. Zły stan chodnika  utrudnia przejście pieszych, szczególnie osób starszych oraz osób z wózkami dziecięcymi. Realizacja zadania ma na celu wyeliminowanie ww. problemów i poprawę estetyki.

Opis zadania

W chwili obecnej stan techniczny nawierzchni chodnika jest zły i niedostosowany do aktualnych potrzeb mieszkańców i wymogów bezpieczeństwa, a szczególnie dzieci uczęszczających do szkoły. Zły stan chodnika  utrudnia przejście pieszych, szczególnie osób starszych oraz osób z wózkami dziecięcymi. Realizacja zadania ma na celu wyeliminowanie ww. problemów i poprawę estetyki.
Zgłoszenie dotyczy wykonania remontu nawierzchni chodnika na Ul. Starzyńskiego, działka nr 183, z jednej strony ulicy, od strony stadionu speedrowerowego. Wymiana dwóch odcinków chodnika - jeden o wymiarach 17mx3m ( o powierzchni 51m2 ), drugi o wymiarach 64mx2,5m, łącznie kostka brukowa o powierzchni 160m2 , oraz wymiana krawężnika na długości 81 mb.

-

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

nie występuje. Zdanie jest objęte gwarancją należytego wykonania w przeciągu 5 lat