Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 510

510. NOWOCZESNY ,SENSORYCZNY PLAC ZABAW W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 32 W CZĘSTOCHOWIE


Lokalizacja

ul. Rocha 247
42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Bezpieczny plac zabaw, gdzie dzieci mogłyby integrować się ze sobą i nawiązywać nowe kontakty podczas zabawy, nabywać umiejętności motoryczne, uczyć się pewności siebie w pokonywaniu przeszkód oraz relaksować i uspokajać .Plac wyposażony w nowoczesne i funkcjonalne urządzenia, które dostarczą dzieciom wspaniałej rozrywki i radości, stymulując ich rozwój.

Opis zadania

Inicjatywa wyposażenia w profesjonalny sprzęt i pomoce do usprawniania układów sensorycznych w Dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu  nr 32 ma na celu  wesprzeć wszystkich rodziców w rozwoju swoich dzieci. W ostatnich latach coraz więcej dzieci wykazuje nieharmonijny rozwój psychoruchowy, co związane jest z trudnościami w integrowaniu bodźców z otoczenia. Częściowo związane jest to z brakiem ruchu i spędzaniem dużej ilości czasu w domu przed telewizorem, smartfonem, komputerem. Wpływa to negatywnie na harmonijny rozwój i zaburza prawidłowy rozwój wszystkich procesów poznawczych. Trudności w integrowaniu bodźców przekładają się na: • nadwrażliwość lub zbyt małą wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności • opóźniony rozwój psychoruchowy • opóźniony rozwój mowy i jej zaburzenia • przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała • nadpobudliwość psychoruchową i trudności w koncentracji uwagi • zaburzenia emocjonalne, obniżoną samoocenę • nieprawidłowe napięcie mięśniowe • trudności w opanowaniu podstaw nauki szkolnej • niewłaściwe reakcje na bodźce. Większość ludzi nie docenia, jak ogromną wagę odgrywają w naszym życiu narządy zmysłów. Odbierane przez nie bodźce docierają do ośrodkowego układu nerwowego niosąc informacje o otaczającym nas świecie. Pozwalają poznawać go i uczyć się właściwego reagowania na cechy i wymagania środowiska, w którym żyjemy. Sprzęty i pomoce, w które wyposażona byłaby przestrzeń MP nr 32, mają za zadanie wspierać, pomagać w eliminowaniu wyżej wymienionych trudności. Pomoce do integracji sensorycznej można również wykorzystywać stymulując prawidłowy rozwój zdrowego dziecka. Różnorodność produktów, jakie składają się na pomoce do integracji sensorycznej sprawia, że możliwe jest kompleksowe oddziaływanie terapeutyczne. Naziemny
i podwieszany sprzęt do integracji sensorycznej usprawnia małą i dużą motorykę, a zagospodarowanie placu zewnętrznego pobudzi ruch i wyobraźnię.
Rodzice i dzieci nie mają dostępu do korzystania z profesjonalnego sprzętu i pomocy do usprawniania układów sensorycznych, a wiek przedszkolny i wczesnoszkolny jest najważniejszym okresem w rozwoju dzieci. Zapewnienie im możliwości zabawy, ruchu i stymulacji na świeżym powietrzu, pomoże w pełni wykorzystać ich potencjał i zapobiegnie w przyszłości wielu trudnościom. Dzielnica Grabówka jest dzielnicą dużą, w której brakuje miejsca ogólnodostępnego, wyposażonego w profesjonalny sprzęt integrujący wszystkie zmysły i wpływający na harmonijny rozwój dziecka, ale także dostarczający nowej formy zabawy i integracji na świeżym powietrzu. Pomoce będą dostępne dla dzieci z dzielnicy Grabówka, które nie mają możliwości korzystania z tego typu wsparcia. Program ma za zadanie zaspokoić w dzielnicy Grabówka potrzebę dostępności do profesjonalnego, nowoczesnego i w pełni bezpiecznego sprzętu wspomagającego harmonijny rozwój dzieci na zewnątrz budynku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1sprzęt i pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci- na zewnątrz budynku 89 660,45 zł
2mata przerostowa gumowa na place zabaw i siłownie zewnętrzne28 025,55 zł
3montaż- sprzętu i pomocy wspomagających rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci na zewnątrz budynku6 667 zł
Łącznie: 124 353 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.