Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 512

512. Aktywna Północ - Plenerowe zajęcia Jogi dla początkujących w okolicach Lasu Aniołowskiego


Lokalizacja

Łąka pomiędzy Blokiem Kukuczki 24, Lasem Aniołowskim, Promenadą i terenem Szkoły Podstawowej nr 54 ew. polana w Lesie Aniołowskim

Skrócony opis

Cykliczne, plenerowe zajęcia Jogi dla początkujących w okolicach Lasu Aniołowskiego

Opis zadania

Cykliczne, plenerowe zajęcia Jogi dla początkujących w okolicach Lasu Aniołowskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wynagrodzenie instruktora 1 GODZ X 150 PLN X 54 GODZ8 100 zł
2INNE KOSZTY + PROMOCJA900 zł
Łącznie: 9 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział KPS (54 godz. zajęć x 150PLN = 8100PLN wynagrodzenie instruktora + inne, w tym koszty promocji zadania 900PLN, łącznie 9000PLN)