Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 525

525. Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim


Lokalizacja

ul. Ułańska 5/7
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania będzie stworzenie w Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie nowoczesnej pracowni językowej z elementami programowania robotów w języku angielskim. Powstanie takiej pracowni umożliwi również rozwój kompetencji językowych mieszkańców dzielnicy, którzy będą mieli dostęp do nauki języka angielskiego na nowoczesnym sprzęcie z wykorzystaniem innowacyjnych programów.

Opis zadania

Celem zadania będzie stworzenie w Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie nowoczesnej pracowni językowej z elementami programowania robotów w języku angielskim.
Priorytetem szkoły w kolejnych latach będzie rozwijanie kompetencji językowych uczniów. W nowym roku szkolnym powstaną klasy nauki rozszerzonego języka angielskiego. Pracownia umożliwi dzieciom naukę języka na nowoczesnym sprzęcie.
Powstanie takiej pracowni umożliwi również rozwój kompetencji językowych mieszkańców dzielnicy, którzy będą mieli dostęp do nauki języka angielskiego na nowoczesnym sprzęcie z wykorzystaniem innowacyjnych programów.
Ponadto życie w nowoczesnym świecie wymaga rozwoju kompetencji informatycznych. Dodatkowym atutem takiej pracowni będzie możliwość programowania robotów w języku polskim i języku angielskim. Praca, uczenie się i zabawa na wysokiej jakości sprzęcie przyczyni się do rozwoju młodej społeczności dzielnicy. Ponadto inni mieszkańcy dzielnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z programowania robotów( również  w języku angielskim). W dzielnicy Stradom nie ma miejsca, w którym mieszkańcy, dzieci, młodzież, dorośli mogliby uczyć się robotyki i elementów programowania. Dzięki stworzeniu takiego miejsca szkoła stanie się atrakcyjna do spędzania czasu wolnego po południu na zajęciach z języka angielskiego oraz robotyki. Pracownia powstanie w sali w szkole. Będzie składała się ze stanowisk ze słuchawkami oraz wyspy sterującej. Każde stanowisko będzie miało do dyspozycji laptop, dzięki któremu będzie można korzystać z nowoczesnych programów językowych oraz  robotyki. Niezbędne będzie również modernizacja instalacji elektrycznej oraz okablowania potrzebnego do działania pracowni.  Nauczyciele pracujący w szkole będą prowadzili zajęcia  językowe w formie warsztatów dla chętnych grup mieszkańców ( młodzieży, dorosłych i seniorów). Dodatkowo dzieci i młodzież uczestnicząc w zajęciach z robotyki będą rozwijały swoje kompetencje informatyczne oraz społeczne. Będą miały zajęty czas wolny po lekcjach, będą rozwijały kompetencje społeczne poprzez naukę umiejętności  współpracy i współdziałania.
Realizacja zadania odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie. Jest to obiekt ogólnodostępny dla mieszkańców dzielnicy. Szkoła jest miejscem, które pełni funkcję ośrodka kultury i sportu dla mieszkańców, organizuje dla ogółu mieszkańców różne uroczystości ( m. in. piknik rodzinny). Mobilna pracownia będzie mogła być miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców dzielnicy. Będą organizowane warsztaty i zajęcia dla mieszkańców dzielnicy. P. dyrektor szkoły zapoznała się z zadaniem i wyraziła na nie zgodę zapewniając dostępność obiektu do realizacji zadania i udostępniania mieszkańcom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Modernizacja instalacji elektrycznej, osieciowanie itp3 000 zł
2Zakup pracowni językowej wraz z oprogramowaniem i monitorem dotykowym : 24 stanowiska43 000 zł
3Zakup laptopów do pracowni 12 szt.36 000 zł
4Roboty edukacyjne Jimu- 2 szt. 3 000 zł
5Roboty edukacyjne photon 3 szt. 4 500 zł
6Robot edukacyjny Make block 3 000 zł
75 smartfonów do sterowania 2 500 zł
810 zajęć języka angielskiego 800 zł
910 zajęć z robotyki800 zł
Łącznie: 96 600 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.