Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 56

56. Ustawienie podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Warszawskiej i Al. Jana Pawła II


Lokalizacja

Skrzyżowanie Ul. Warszawskiej i Al. Jana Pawła II

Skrócony opis

Ustawienie 7 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Warszawskiej i Al. Jana Pawła II po 1 z każdej strony

Opis zadania

Ustawienie 7 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Warszawskiej i Al. Jana Pawła II po 1 z każdej strony

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ustawienie podpórek rowerowych7 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwy jest zakup i montaż 7 sztuk podpórek rowerowych w rejonie skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i al. Jana Pawła II