zadanie nr 57

57. Ustawienie 2 podpórek rowerowych


Lokalizacja

skrzyżowanie ul. Św. Jadwigi i Św. Barbary.

Skrócony opis

Ustawienie 2 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Św. Jadwigi i ul. Św. Barbary po 1 z każdej strony

Opis zadania

Ustawienie 2 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Św. Jadwigi i ul. Św. Barbary po 1 z każdej strony

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ustawienie 2 stojaków rowerowych2 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy negatywnie przedmiotowy wniosek. Wnioskodawca zaproponował 2 miejsca montażu podpórek rowerowych na ul. Św. Barbary działka nr 103/1 lub 103/2 obręb 174 oraz na ul. Głównej, działka nr 172/9 i 172/10 obręb 432. Miejski Zarząd Dróg i Transportu ocenia negatywnie propozycje montażu podpórek rowerowych. Na przedmiotowym skrzyżowaniu nie wyznaczono przejazdów rowerowych.