Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 537

537. Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej w kierunku dzielnicy Tysiąclecie od nr 49 do zjazdu publicznego do nieruchomości o nr 31-41


Lokalizacja

Droga wojewódzka nr 483 - ul. Kisielewskiego w Częstochowie

Skrócony opis

Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej w kierunku dzielnicy Tysiąclecie od nr 49 do do okolic zjazdu publicznego do nieruchomości o nr 31-41, to kolejny etap inwestycji budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej, który zapewni bezpieczne dojście do szkoły nr SP 30, przystanku autobusowego przy nr 77 i do centralnej części Kiedrzyna oraz do Centrum Handlowego M1.

Opis zadania

Przedmiotowa inwestycja ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dla pieszych mieszkających przy drodze wojewódzkiej nr 483 - ul. Kisielewskiego w Częstochowie. W związku ze wzmożonym ruchem kołowym na ul. Kisielewskiego, budowa chodnika o szerokości 1,5m odsuniętego od jezdni, ma na celu zachowanie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Ulica Kisielewskiego posiada chodnik po stronie zachodniej jedynie od skrzyżowania z ul. Ludową do nieruchomości przy nr 99.

Dzięki determinacji mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn w poprzedniej edycji BO w tym roku zostanie wykonana budowa chodnika od nr 99 do nr 73. Ze względu na zasady i tryb przeprowadzenia budżetu obywatelskiego, w bieżącym roku nie można składać wniosku na działce nr 96, na której realizowane ma być zadanie wyłonione w ramach poprzedniej edycji (w/w inwestycja od nr 99 do nr 73), dlatego przedmiotowy wniosek obejmuje w swoim zakresie odcinek od nr 49 do granicy dzielnicy Kiedrzyn na działce 26. Odcinek od nr 73 do nr 49 na działce 96 zostanie złożony w przyszłym roku jako III Etap inwestycji: „Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej”.  

Ulica Kisielewskiego po stronie zachodniej nie posiada chodnika na całej długości ani nawet bezpiecznego pobocza dla ruchu pieszych. Jedyne przejście dla pieszych na ul. Kisielewskiego jest na skrzyżowaniu z ul. Ludową oddalone od szkoły około 200m oraz przy Centrum Handlowym M1. Dzieci z południowej części dzielnicy przy ul. Kisielewskiego od strony zachodniej nie mają możliwości bezpiecznego dotarcia do szkoły. Pokonanie tej drogi, wymaga dwa razy przejść przez ulicę stanowiącą element drogi kategorii wojewódzkiej! Inwestycja ta dodatkowo ułatwi bezpieczne dojście do przystanku autobusowego mieszczącego się przy nieruchomości nr 77 oraz do centralnej części dzielnicy. Wnioskowany chodnik ułatwił by dodatkowo wszystkim mieszkańcom dzielnicy bezpieczne dotarcie do Centrum Handlowym M1 oraz do przystanków autobusowych czy tramwajowych w dzielnicy Tysiąclecie.

Szacunkowy koszt budowy chodnika o szerokości 1,5m (z ewentualnym sporadycznym zwężeniem do 1m ze względu na szerokość pasa drogowego) odsuniętego od jezdni i o długości około 114mb (56,5mb + 57,5mb) przy wykorzystaniu już istniejącego kawałka chodnika na długości około 22m, to koszt około 65 tyś. zł. Przedmiotowy wniosek dałby możliwość poruszania się pieszym na długości kolejnych 136m.

Wniosek ten jest to drugi etap inwestycji - Budowa chodnika w ul. Kisielewskiego po stronie zachodniej w kierunku skrzyżowania z ul. Dmowskiego przy Centrum Handlowym M1. Dzięki budowie chodnika, dzieci mieszkające przy tej ulicy, będą mogły bezpiecznie dotrzeć do szkoły bez konieczności przechodzenia przez jezdnię, a pozostali mieszkańcy dzielnicy będą mogli bezpiecznie dotrzeć do centralnej części dzielnicy lub w kierunku dzielnicy Tysiąclecie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Długość chodnika 114mb x szerokość chodnika 1,5m = Powierzchnia 171m2 x Koszt budowy chodnika z krawężnikiem 380 zł/m2 = 64.980 zł.65 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Nie występuje. Zadanie jest objęte gwarancją w przeciągu lat