Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 539

539. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna


Lokalizacja

Częstochowa Busolowa 119

Skrócony opis

Zakup sprzętu i umundurowania poprawi mobilność jednostki i bezpieczeństwo i komfort pracy strażaków. Zakup sprzętu szkoleniowego z ratownictwa medycznego podniesie poziom wyszkolenia ratowników jak i możliwość szkolenia mieszkańców miasta.

Opis zadania

Zakup sprzętu ratowniczego, umundurowania i sprzętu szkoleniowego takiego jak;
Agregat prądotwórczy trójfazowy z AVR-1szt
Ubranie koszarowe piaskowe trzyczesciowe-10szt
Koszulka strażacka piastowa-10szt
Flary ostrzegawcze pomarańczowe zestaw-1szt
Topór strażacki ciężki izolowany -1szt
Profesjonalne zblocze linowe -1szt
Manekin szkoleniowy osoby doroslej- 1szt
Defiblirator AED szkoleniowy - 1szt
Kamera termowizyjna - 1szt
Rękawice techniczne -10 par
Wąż do zasysacza liniowego - 3szt
Mikrofonoglosnik do radia Hytera - 6szt
Buty KDS - 10 par
Szrzynynka narzędziowa - 1kpl
Kompresor elektryczny -1 szt

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup agregatu10 000 zł
2Ubranie koszarowe 10kpl3 500 zł
3Koszulka strażacka 10szt380 zł
4Flary ostrzegawcze 675 zł
5Topór strazacki326,43 zł
6Zblocze linowe1 300 zł
7Manekin szkoleniowy1 250 zł
8AED szkoleniowy799 zł
9Kamera termowizyjna3 900 zł
10Rękawice techniczne 10par1 990 zł
11Wąż do zasysacza 3szt202,95 zł
12Mikrofonoglosnik 6 szt1 620 zł
13Buty KDS 10 par2 800 zł
14Skrzynka narzędziowa 1kpl490 zł
15Kompresor 2 500 zł
Łącznie: 31 733,38 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1300 zł

Projekt zadania nr 539 pod nazwą .„Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Liszka Dolna” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 31 733,38 zł do 34 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Załączniki