Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 540

540. WOJSKOWY TOR PRZESZKÓD


Lokalizacja

Zespól Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromskiego w Częstochowie al. Niepodległości 16/18

Skrócony opis

Tor zawierający minimum  6 - 9  przeszkód m.in drabinki pionowe metalowe, siatka do pokonania toru czołganiem przez pełzanie (wysokość 50cm), kładka, , 2m. ściana drewniana,  poręcze, równoważnie, kładki

Opis zadania

Coraz więcej młodzieży i dorosłych chce trenować i rozwijać się nie tylko w komercyjnych halach treningowych a wojskowe ośrodki sprawności fizycznej są dla nich niedostępne. Osoby chcące wstąpić do wojska czy innych służb mundurowych również stają w oko w oko z takim torem przeszkód dopiero na egzaminie. Terenowa rekreacja ruchowa stawia nowe wyzwania, bieg z przeszkodami to najlepszy rozwój sprawności ruchowej. Ćwiczenia takie są najlepsze dla osiągniecia ponad przeciętnej kondycji, szybkości, siły, motoryki ruchowej. Powstaje wiele siłowni pod chmurką i placów treningowych do tzw. streetworkout a brakuje właśnie toru przeszkód z prawdziwego zdarzenia. Tor składa się z elementów takich jak drabinki wkopane w ziemię pionowo - poziomo, siatka do czołgania i wspinania, drewniane ściany z linami,  ruchome kładki z drewna, rury do przeskoków, równoważnie, poręcze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
11. Materiał konstrukcji - metalowe stelaże, drabinki, liny, deski, opony.50 000 zł
22. Podłoże terenu - trawa, piasek 20 000 zł
33. Oświetlenie 20 000 zł
4Ogrodzenie 20 000 zł
5Wykonanie i montaż 40 000 zł
Łącznie: 150 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10000

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.