zadanie nr 58

58. Ustawienie podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Okulickiego i ul. Nowobialskiej


Lokalizacja

Skrzyżowanie ul. Nowobialskiej i ul. Okulickiego.

Skrócony opis

Ustawienie 6 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Okulickiego i ul. Nowobialskiej po 1 z każdej strony

Opis zadania

Ustawienie 6 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Okulickiego i ul. Nowobialskiej po 1 z każdej strony

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ustawienie 6 podpórek rowerowych6 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Weryfikacja negatywna. Wniosek obejmuje działkę nr 40 w obrębie 80, która jest wyłączona z tej edycji Budżetu Obywatelskiego, gdyż zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 9 litera g uchwały nr 106.VIII.2019 Rady Miasta Częstochowy z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie tworzenia budżetu obywatelskiego (z późn. zm.): "zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na tej samej działce lub tym samym obiekcie, za wyjątkiem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego”. Ze względu na charakter wniosku brak możliwości wskazania innej lokalizacji.