Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 543

543. Wymiana nawierzchni chodnikowej po obu stronach wzdłuż ul. Okólnej na odcinku od ul. Dekabrystów do skrzyżowania z ul. Skrzyneckiego


Lokalizacja

Ul. Dekabrystów do ul. Skrzyneckiego

Skrócony opis

Wymiana nawierzchni z płyty chodnikowej na kostkę brukową wzdłuż ul. Okólnej na odcinku od ul. Dekabrystów do skrzyżowania z ul. Skrzyneckiego. Obecny stan nawierzchni chodnikowej jest w bardzo w złym stanie i powoduje duże niebezpieczeństwo dla uczniów szkoły, ich rodziców, opiekunów oraz innych mieszkańców dzielnicy Tysiąclecia.

Opis zadania

Stan nawierzchni chodnikowej ul. Okólnej na odcinku od ul. Dekabrystów, szczególnie przy Szkole Podstawowej nr 41 im. Jana Matejki , aż do skrzyżowania z ul. Skrzyneckiego - po obu stronach jest bardzo zły i powoduje niebezpieczeństwo dla mieszkańców, uczniów oraz pozostałych pieszych, a w szczególności osób ze szczególnymi potrzebami, dla których poruszanie się po nierównościach, wystających, popękanych płytach chodnikowych jest bardzo utrudnione. Każdego roku  zwłaszcza po zimie, następują znaczne uszkodzenia nawierzchni chodnika. Płyty chodnikowe mają wybrzuszenia, w wielu miejscach są zapadnięte, połamane, często wręcz pokruszone. Kilkakrotnie płyty chodnikowe, na odcinku przy Szkole Podstawowej nr 41  były demontowane(wykopy wodociągowo-kanalizacyjne, prowadzenie światłowodu, prace przy termomodernizacji budynku) i ponownie te same stare układane, co powodowało każdorazowo uszkodzenia i nierówności. Ze względów bezpieczeństwa wszystkich pieszych, a zwłaszcza uczniów i ich opiekunów realizacja wskazanego zadania jest nieodzowna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wymiana płyt chodnikowych195 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach