Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 544

544. Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w sprzęt


Lokalizacja

ul. Długa 64

Skrócony opis

Projekt zakłada doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w kombinezony ochronne, kamizelki do kierowania ruchem oraz sprzęt ratowniczy. Zakup pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo strażaków i mobilność jednostki.

Opis zadania

Zakupiony sprzęt i umundurowanie znacząco zwiększy bezpieczeństwo oraz komfort strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych m.in podczas działań poszukiwawczych oraz działań przy osobach topiących się. Zakup pozwoli także doposażyć pojazd GBA-Rt w sprzęt ratownictwa technicznego. Zakupiony sprzęt nie będzie generował żadnych kosztów utrzymania dla Urzędu Miasta Częstochowy.

Planowany do zakupu sprzęt:

1. Sanie ratownictwa lodowego - 1 szt.
2. Skafander do pracy w wodzie - 4 szt.
3. Kurtyna dymowa - 1 szt.
4. Kombinezon model GPR - 15 szt.
5. Narzuta ostrzegawcza  "Kierowanie ruchem" - 8 szt.
6. Lizak drogowy odblaskowy - 6 szt.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup sani ratownictwa lodowego - 1 szt.15 000 zł
2Zakup skafandra do pracy w wodzie - 4 szt.17 500 zł
3Zakup kurtyny dymowej - 1 szt.4 580 zł
4Zakup kombinezonu model GPR - 15 szt.8 500 zł
5Zakup narzuty ostrzegawczej "Kierowanie ruchem" - 8 szt.420 zł
6Zakup lizaka drogowego odblaskowego - 6 szt.300 zł
Łącznie: 46 300 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Projekt zadania nr 544 pod nazwą .„Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w sprzęt” został zweryfikowany pozytywnie.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.