zadanie nr 59

59. Ustawienie 5 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Sobieskiego i ul. Pułaskiego


Lokalizacja

Skrzyżowanie ul. Sobieskiego i ul. Pułaskiego

Skrócony opis

Ustawienie 5 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Sobieskiego i ul. Pułaskiego po 1 z każdej strony

Opis zadania

Ustawienie 5 podpórek rowerowych na skrzyżowaniu Ul. Sobieskiego i ul. Pułaskiego po 1 z każdej strony

Takie rozwiązania są znane w wielu miastach Zachodniej Europy, ale pojawiły się także w Polsce - we Wrocławiu, a od grudnia 2011 roku można z nich korzystać także w Łodzi. Czemu służą takie barierki? Umożliwiają one wygodne oparcie stopy i dłoni podczas czasu oczekiwania np. na zielone światło. Dzięki temu rowerzyści nie są zmuszeni zsiadać z roweru a oczekują przygotowani do dalszej jazdy. Wpływa to na szybsze opuszczanie skrzyżowań.

Podpórki wykorzystywane są również jako elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego i służą do segregacji ruchu pieszego i rowerowego. Zaleca się stosowanie takich barier w rejonie potencjalnie dużych konfliktów pieszych z rowerzystami celem kanalizowania potoków ruchu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ustawienie 5 podpórek rowerowych5 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Pozytywnie