Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 554

554. Film dokumentalny Częstochowa lata 1220-1793


Lokalizacja

Bez terenu

Skrócony opis

W związku z 800-leciem Częstochowy proponuję realizację filmu o historii miasta pt. "Częstochowa lata 1220-1793 ". W filmie wykorzystamy ryciny, archiwalne  materiały  filmowo-fotograficzne. Przedstawimy animacje komputerowe 3D Starego Rynku, Częstochówki i rozbudowę Jasnej Góry wykonane na podstawie rycin z epoki. Do udziału w tym projekcie zaprosimy naukowców z UJD oraz archeologów.

Opis zadania

W związku z 800-leciem Częstochowy proponuję realizację kolejnego filmu o historii miasta pt. "Częstochowa lata 1220-1793 ". W filmie zobaczymy dzieje miasta od pierwszych zapisów  do  II rozbioru Polski, kiedy to Częstochowa znalazła  się pod zaborem pruskim. Do udziału w tym projekcie zaprosimy naukowców z UJD oraz archeologów. Według historyków i archeologów średniowieczne miasto Częstochowa otoczone było murami.  Na ówczesnym rynku stał ratusz, kramy, sukiennice. Życie gospodarcze Częstochowy i jej rozwój kształtowały się pomyślnie dzięki licznym przywilejom m.in. na targi, jarmarki, pobieranie myta mostowego. Mieszczanie trudnili się handlem, rzemiosłem, ale również rolnictwem, ogrodnictwem i hodowlą. Funkcjonowały karczmy i zajazdy, obsługę pielgrzymów sprawowała osada przyklasztorna Częstochówka. W filmie wykorzystamy ryciny, archiwalne  materiały  filmowo-fotograficzne. Przedstawimy animacje komputerowe 3D Starego Rynku, Częstochówki i rozbudowy Jasnej Góry wykonane na podstawie rycin z epoki.
Film będzie rozpowszechniany  na płytach DVD,między innymi w bibliotekach, będzie pokazywany na festiwalach filmowych i różnych pokazach publicznych oraz zaprezentowany kilku stacjom TV. Premiera kinowa przewidziana jest  koniec roku  2023. Nie było do tej pory na rynku filmu pokazującego najwcześniejszą historie Częstochowy. W prosty i zrozumiały dla wszystkich sposób pokażemy dzieje miasta w oparciu o najnowsze odkrycia archeologiczne. Film wzbogaci mało znaną a bardzo ciekawą historię miasta.

-

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak

Wydział KPS zweryfikował wniosek pozytywnie.