Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 563

563. Sterylizacja i kastracja kotów wolnożyjących na terenie miasta


Lokalizacja

teren miasta Częstochowy

Skrócony opis

Sterylizacja kotów wolnożyjących jest najlepszą rzeczą, jaką można dla nich zrobić. Jest najbardziej humanitarnym i efektywnym sposobem ograniczenia populacji kotów.

Opis zadania

Sterylizacja kotów wolnożyjących jest najlepszą rzeczą, jaką można dla nich zrobić. Jest najbardziej humanitarnym i efektywnym sposobem ograniczenia populacji kotów. Oprócz tego, że ogranicza ilość rodzących się kociaków (z których większość nie przeżywa pierwszego roku umierając z powodu chorób lub ginąc pod kołami samochodów), zmniejsza problemy takie jak walki kotów, znaczenie terenu przez kocury czy głośne miauczenie. Zwierzęta po kastracji nie wdają się w bójki terytorialne i o partnerów, a także mniej migrują i są ostrożniejsze i co za tym idzie bardziej bezpieczne. Sterylizacja przyczynia się również do poprawy zdrowia kotów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zabiegi kastracji i sterylizacji kotów wolnożyjących 10 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Zadanie pn. Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących na terenie miasta realizowane będzie w wybranych zakładach leczniczych dla zwierząt.
Realizacja zadania ma na celu ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, a tym samym zwierząt bezdomnych oraz niechcianych, w związku z powyższym jest w pełni uzasadniona.