Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 565

565. Wykonanie boiska trawiastego z infrastrukturą (boisko 75m x 36m)


Lokalizacja

ul. Schillera 5, 42- 224 Częstochowa

Skrócony opis

Wyrównanie terenu, nawiezienie ziemi, wykonanie infrastruktury: ścieżki, bramki, ławki, ławki dla zawodników, zasianie trawy, zakup niezbędnego sprzętu do konserwacji i utrzymania obiektu.
Boisko będzie służyło mieszkańcom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie.

Opis zadania

Planowane przedsięwzięcie polega na wykonaniu boiska trawiastego. Będzie ono przystosowane do gier zespołowych i odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin sportowych (bramki, ławki itp.). Na boisku będzie również można grać w badmintona i organizować gry i zabawy plenerowe. Boisko będzie przystosowane do obserwacji gier, wyposażone w ławki dla zawodników. Nawierzchnia zostanie pokryta trawą. Do konserwacji i utrzymania obiektu zostanie zakupiony niezbędny sprzęt.
Użytkownikami boiska będą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 48 im. Armii Krajowej, ale będzie również ono dostępne dla mieszkańców dzielnicy Północ i mieszkańców miasta. Projekt ten niewątpliwie wpłynie na innowacyjność, kreatywność uczniów oraz mieszkańców, rozwinie również umiejętność pracy zespołowej.
Przedmiotowa inwestycja umożliwi zwiększenie ilości prowadzonych na świeżym powietrzu zajęć. Przyczyni się do rozwoju fizycznego i sprawnościowego uczniów, mieszkańców, tak ważnego po okresie pandemii. Pozwoli na naprawianie, nawiązywanie i pielęgnowanie kontaktów międzyludzkich. Aktywność uczniów po długim okresie zamknięcia i izolacji pozytywnie wpłynie na ich rozwój psychiczny. Gry zespołowe sprzyjają także integracji. Zdecydowanie poprawią się również warunki szkoleniowo- treningowe oraz rozgrywania zawodów, czy imprez środowiskowych.  
Projekt przyczyni się również do podniesienia jakości spędzania przez uczniów i mieszkańców wolnego czasu. Po południu będą oni mogli korzystać z boiska, aktywnie organizując swój wolny czas. Takie jego zagospodarowanie stanowi element przeciwdziałania zagrożeniom społecznym. Przyczyni się również do popularyzacji sportów drużynowych i integracji środowiskowej.
Boisko będzie dostępne dla mieszkańców miasta, w tym seniorów, co także przełoży się na poprawę jakości spędzania przez nich wolnego czasu. Realizacja projektu zaspokoi ich potrzeby oraz wpłynie na rozwój pod względem sportowym i rekreacyjnym. Zaktywizuje mieszkańców, zarówno starszych jak i młodych, do wspólnych działań, a integracja społeczna jest bardzo ważna. Boisko będzie uzupełnieniem dla placu zabaw i siłowni zewnętrznej, co przyczyni się do polepszenia kondycji osób ćwiczących.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wykonanie nawierzchni trawiastej225 000 zł
2wykonanie bramek, ławek, ławek dla zawodników60 000 zł
3wykonanie scieżek80 000 zł
4zakup sprzętu do utrzymania i konserwacji35 000 zł
Łącznie: 400 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.