Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 567

567. Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP w Częstochowie - Kuźnica Marianowa


Lokalizacja

42-271 Częstochowa
Ul Zdrowa 80/82

Skrócony opis

Zakup Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP w Częstochowie Kuźnica Marianowa pozwoli wymienić posiadany przez nas pojazd(16-letni) na fabrycznie nowy, spełniający warunki techniczne i technologiczne do skutecznego niesienia pomocy mieszkańcom dzielnicy oraz miasta Częstochowy w działaniach ratowniczych zachowując przy tym warunki ergonomii dla pracujących ratowników.

Opis zadania

Projekt obejmuje zakup fabrycznie nowego pojazdu o parametrach:

1. DMC do 3500kg,
2. Kabina podwójna przystosowana do przewozu 6 ratowników
3. Zabudowia kontenerowa.
4. Posiadanie dopuszczenia CNBOP do użytkowania.
5. Malowanie i oznakowanie spełniające wymagania dla pojazdów straży pożarnej
6. Radiotelefon z Anteną
7. Maszt oświetleniowy LED sterowany automatycznie pilotem
8. Wyciągarka elektryczna o uciągu do 5440 kg (ujęta w świadectwie dopuszczenia CNBOP)
9. Agregat wysokociśnieniowy wodno - pianowy
10. Zbiornik wodny min 250l i zbiornik środka pianotwórczego min. 25l
11. Zwijadło z wężem szybkiego natarcia oraz prądownicą.
12. Skrzynia aluminiowa na dachu o wymiarach 1800x550x250 mm
13. Montaż sprzętu dostarczonego przez jednostkę, w tym dwie szuflady na sprzęt.
14. System czyszczenia skrzyżowań typu RUMBLER kompatybilny z systemem ostrzegawczym zamontowanym w pojeździe

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP w Częstochowie Kuźnica Marianowa310 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

41000 zł

Postęp realizacji

Termin realizacji planowany jest na IV kwartał 2023 r.

Projekt zadania nr 567 pod nazwą „ Zakup Lekkiego Samochodu Ratowniczo - Gaśniczego dla OSP w Częstochowie - Kuźnica Marianowa” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen samochodów pożarniczych według wytycznych wyszczególnionych przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 310 000 zł do 341 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Załączniki