Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 569

569. ,, Bieg Orląt "


Lokalizacja

Szkoły zlokalizowane na terenie miasta Częstochowy

Skrócony opis

Projekt ma charakter edukacyjno - wychowawczy. Na podstawie wydarzeń historycznych z lat 1918-1919 przekazuje dzieciom najważniejsze wartości w życiu człowieka :
- wierność słusznym zadaniom
- odpowiedzialność .

Opis zadania

W okresie 1918 - 1919 r w obronie Lwowa zginęło 1421 dzieci i młodzieży. Najmłodszy, Janek Kukawski, miał 9 lat. Projekt kojarzy te liczby z realizowanym zadaniem. Na dystansie 1421 m biegną 9-cio letnie dzieci.
W TAKIM BIUEGU MOŻNA UCZESTNICZYĆ TYLKO 1 RAZ W ŻUCIU.
Dzieci przygotowane przez nauczycieli mają świadomośc tych skojarzeń. To nie są wyścigi sportowe, tutaj nie ma rywalizacji, liczy się udział.
Każdy uczestnik biegu oraz szkoła otrzymają pamiątkowe medale ( dla większości dzieci będzie to pierwszy medal w życiu ).
Otrzymają również dyplomy okolicznościowe rozbudowaną szatę graficzną opisującą to zdażenie.
Przewiduję także inne formy nagród, np tematyczne wydawnictwa.
W biegu może uczestniczyć ponad 50 szkół z Częstochowy z liczbą ok 2 tyś dzieci.
Bieg jest organizowany na terenie szkoły co gwarantuje pełne bezpieczeństwo dzieci i sukces dydaktyczno - wychowawczy szkoły.
Jest to szczególna lekcja historii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1,, Bieg Orląt "50 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Pozytywna opinia zarządcy, dyrektora SP32. Projekt spełnia kryteria weryfikacji.