Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 570

570. Rozwój muzeum kresowego w Częstochowie


Lokalizacja

Częstochowa ul. Nowowiejskiego 3

Skrócony opis

Realizacja zadania umożliwia rozwój Muzeum Kresowego w Częstochowie które po roku działalności jest wizytówką Częstochowy.

Opis zadania

Muzeum Kresowe w Częstochowie powstrało w 2021 roku zlokalizowane w centrum Częstochowy ul. Nowowiejskiego 3, zyskało powszechną akceptację, odwiedziło to miejsce około 3000 osób z miasta oraz z odległych miast - Lublin, Zielona Góra, Białystok oraz z kilku miejscowości ze śląska.
Oferta Muzeum Kresowe jest unikalna w skali kraju i okazało się że jest realizacją powszechnych oczekiwań. Jest to ewidentna, co raz bardziej rozpoznawalna wizytówka Czestochowy. Ta oferta powinna być rozszerzona o inne rozwiązania techniczne umożliwaiające jeszcze lepszą i większą ekspozycję zbiorów ( urządzenia elektroniczne, podświetlone gabloty oraz zakup nowych zbiorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Rozwój muzeum kresowego w Częstochowie65 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak

Wydział KPS zweryfikował wniosek pozytywnie.