Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 574

574. Sprzęt i wyposażenie do przeciwdziałania i zwalczania sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych


Lokalizacja

ul. Bialska 20, Częstochowa – Magazyn Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Częstochowy

Skrócony opis

Zadanie polega na zwiększeniu zaplecza magazynowego Zarządzania Kryzysowego, celem usprawnienia podejmowanych działań w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i służb ratowniczych.

Opis zadania

Doposażenie magazynu Zarządzania Kryzysowego w sprzęt przeciwpożarowy, przeciwpowodziowy oraz umundurowanie strażackie pozwoli na efektywniejsze przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz sprawne podjęcie działań przez służby ratownicze, a także zwiększy bezpieczeństwo mieszkańcom całego miasta. Dodatkowy sprzęt pozwoli również na stopniową wymianę asortymentu starego lub zużytego przez służby ratownicze.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wykaz sprzętu w załączniku741 560 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

1000zł

Projekt zadania nr 574 pod nazwą .„Sprzęt i wyposażenie do przeciwdziałania i zwalczania sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zmniejszony z 741 560 zł do 696 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych