Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 596

596. Wycieczki autokarowe i piesze dla seniorów


Lokalizacja

ul. Norwida, Lasek Aniołowski, Park Lisiniec

Skrócony opis

Celem niniejszego projektu jest zaktywizowanie seniorów trzech dzielnic: Wyczerp - Aniołowa, Północy i Lisińca do nawiązywania kontaktów interpersonalnych, poprawy kondycji fizycznej oraz wspólnego zwiedzania pięknych miejsc na terenie naszego kraju. Zadanie zakłada organizację wycieczek jednodniowych oraz pieszych - Nordic Walking.

Opis zadania

Zadanie obejmuje organizację aktywności ruchowej dla seniorów w ramach dziewięciu wycieczek jednodniowych do wybranych miejsc w kraju oraz cyklicznych zajęć Nordic Walking na terenie trzech dzielnic: Wyczerp - Aniołowa, Lisińca i Północy. Kierunki wyjazdowe zostaną wybrane przez zainteresowanych seniorów, którzy zostaną zrekrutowani do projektu po szerokiej kampanii promocyjnej, zrealizowanej w poszczególnych dzielnicach. W każdej z nich, wykorzystując piękne tereny: nad Wartą, w Lasku Aniołowskim oraz w Parku Lisiniec odbędzie się w sumie po 40 treningów Nordic Walking oraz po 3 wycieczki autokarowe. Do prowadzenia treningów zostaną zatrudnieni profesjonalni instruktorzy. W każdej wycieczce weźmie udział co najmniej 45 osób - seniorów w wieku 60+. Zadanie będzie realizowane od marca do października 2022 r. Koordynator zadania zajmie się promocją oraz organizacją wycieczek zgodnie z preferencjami ich uczestników. Podczas wycieczek pieszych i autokarowych seniorzy mają szansę na nawiązanie kontaktów, przyjaźni, a jednocześnie będą motywowani do aktywnego trybu życia. Seniorom podczas wyjazdów będą towarzyszyć asystenci - 5 osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszt organizacji 9 wycieczek dla 45 osób (autokar, ubezpieczenie, obiad, zwiedzanie, przewodnik)72 000 zł
2Koszt zatrudnienia koordynatora - 8 miesięcy (500,00 zł brutto brutto)4 000 zł
3Koszt zatrudnienia instruktorów Nordic Walking - (120 godzin x 100 zł brutto brutto)12 000 zł
4Koszt promocji zadania1 000 zł
5Koszt zatrudnienia 5 asystentów do pomocy podczas wycieczek (12 godzin x 9 wyjazdów) - 540 godzin x 40,00 zł brutto brutto21 600 zł
Łącznie: 110 600 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Ocena Zweryfikowano poprawnie. Zadanie można dopuścić do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert.