Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 599

599. Suchą nogą przejść - chodnik w dzielnicy Parkitka


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulicy Łódzkiej i ulicy Okulickiego. Na wysokości bloku przy ulicy Okulickiego 19.

Skrócony opis

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa, wizerunku oraz estetyki przejść przy skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i ulicy Okulickiego w okolicy centrum handlowego Kaufland. Wykonanie zadania przyczyni się do wzrostu komfortu komunikacji i bezpieczeństwa korzystania przez pieszych.

Opis zadania

Przy ulicy Łódzkiej i Okulickiego znajdują się dwa wydeptane przejścia przez mieszkańców. Zdjęcia stanowiące załączniki do projektu jednoznacznie wskazują na konieczność i potrzebę tej inwestycji. Pierwsze z wydeptanych przejść mieści się przy skrzyżowaniu ulicy Łódzkiej i ulicy Okulickiego. Natomiast drugie znajduje się na wysokości bloku przy ulicy Okulickiego 19. Zadanie pn. Suchą nogą przejść - chodnik w dzielnicy Parkitka, ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ramach infrastruktury drogowej w dzielnicy Parkitka. Zakres robót dotyczy budowy dwóch chodników z kostki brukowej. Zadanie ma na celu  umożliwienie mieszkańcom skrócenia drogi od przystanku autobusowego, z którego odjeżdżają cieszące się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Częstochowy linie autobusowe nr: 124, 28, 29 i 32 oraz drogi od centrum handlowego w głąb dzielnicy. Projekt przyczyni się do wzrostu komfortu komunikacji i bezpieczeństwa korzystania pieszych. Inwestycja jest bardzo potrzebna biorąc pod uwagę, że jest to najpopularniejsza wśród mieszkańców droga łącząca osiedle z centrum handlowym Kaufland i przyległymi sklepami. Rodzice z dziećmi, młodzież, osoby starsze oraz niepełnosprawni korzystają z wydeptanych przejść w drodze do swoich mieszkań co jest utrudnione i niebezpieczne, szczególnie w okresie jesienno–zimowym. W obecnej sytuacji zasadne staje się wykonanie tego projektu także dla poprawy wizerunku oraz estetyki terenu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Budowa chodnika w dwóch lokalizacjach 11 400 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach