Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 604

604. Zagłosuj na kulturę


Lokalizacja

Filia nr 6 Biblioteki Publicznej  ul. Orkana 56A, 42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt umożliwi zakup nowości wydawniczych, audiobooków, gier planszowych oraz elementów doposażenia dla Filii nr 6 Biblioteki Publicznej.

Opis zadania

Miarą współczesnej biblioteki jest szeroko pojęta estetyka miejsca oraz urozmaicona oferta, wychodząca naprzeciw oczekiwaniom użytkowników. A czytelnicy Filii nr 6 poszukują nowości wydawniczych, szczególnie w dobie szalejącej drożyzny. Stale powiększa się grupa osób z niepełnosprawnością wzrokową, która zdecydowanie potrzebuje audiobooków oraz książek pisanych dużą czcionką. Natomiast inni, z rozgrywania gier planszowyc uczynili popularną formę spędzania czasu w rodzinnym gronie. Taki wachlarz zbiorów, jaki Biblioteka na Wrzosowiaku proponuje swoim mieszkańcom potrzebuje wsparcia ze strony obecnych jak i potencjalnych użytkowników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup nowości wydawniczych17 000 zł
2zakup audiobooków1 000 zł
3zakup gier planszowych2 000 zł
4zakup elementów doposażenia placówki2 000 zł
Łącznie: 22 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach