Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 630

630. Wielozadaniowa sala językowa


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 31 im.Orła Białego
ul. PCK 18
42-218 Częstochowa

Skrócony opis

‘Wielozadaniowa sala językowa' w Szkole Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie jest projektem adresowanym do społeczności lokalnej, inwestycją w rozwój i edukację dzieci oraz inspiracją do kreatywnej pracy. Modernizacja sali języka angielskiego wynika z szybkiego postępu technologicznego i konieczności multisensorycznego podejścia do nauki języka.

Opis zadania

Sala lekcyjna jest tylko miejscem, gdzie gromadzą się dzieci i młodzież, by pogłębiać swoją wiedzę i rozwijać umiejętności. Jakże jednak istotne dla szybkości i skuteczności nauki jest stworzenie miejsca atrakcyjnego dla młodego człowieka. Obecna sala, mimo małych modyfikacji, nie jest pracownią w pełni wspomagającą naukę języków obcych i nie spełnia wymogów ergonomicznych. Pragniemy przeprowadzić remont sali, dokonać wymiany zużytego sprzętu na nowy, zakupić monitor interaktywny, laptopy oraz zaopatrzyć pracownię w różnorodne pomoce dydaktyczne ( mapy, gry, kostki edukacyjne, pudełko sensoryczne, koło fortuny i wiele innych ).  Nowe meble nie tylko odświeżą wygląd sali, ale pozwolą w pełni wykorzystać przestrzeń i, co najważniejsze, zostaną dostosowane do zmieniających się potrzeb rozwijającego się młodego człowieka. Przyswajanie wiadomości, szlifowanie umiejętności w miejscu  kompleksowo wyposażonym, przystosowanym do wymogów współczesności zwiększy motywację i skuteczność nauki. Naszym celem jest podtrzymanie wysokich efektów nauczania w innowacyjnych warunkach. Szkoła może poszczycić się świetnymi wynikami i licznymi osiągnięciami, będącymi efektem pracy grona pedagogicznego. Jest to możliwe również dzięki dotychczasowym staraniom w odnowienie szkoły i zapewnienie środków dydaktycznych. Dalsze sukcesywne unowocześnianie placówki umożliwi wszechstronny rozwój naszym obecnym i przyszłym uczniom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Multimedialna ergonomiczna z ułatwieniem dla niepełnosprawnych pracownia wspomagająca naukę języków obcych: biurko z wbudowanym monitorem dotykowym i krzesło nauczyciela, stoliki (25 stanowisk z dodatkowym oświetleniem) i krzesła30 000 zł
2Monitor interaktywny- 1 szt9 900 zł
3Oprogramowanie1 000 zł
4Ruter sieciowy700 zł
5Urządzenie wielofunkcyjne- 1 szt2 500 zł
6Pomoce dydaktyczne3 000 zł
7Remont sali: malowanie (3000zł), fototapeta (6000zł), żaluzje (7000zł)16 000 zł
8Komplet regałów8 000 zł
Łącznie: 157 900 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.