Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 636

636. Zainstalowanie stojaków na rowery.


Lokalizacja

Kiedrzyńska 120, ustawione pomiędzy 1 a 2 klatką i 3 a 4 klatką.

Skrócony opis

Korzystanie ze stojaków rowerowych, jako produktu zagospodarowania
powierzchni pozwala na sprostanie zapotrzebowaniom i rozwiązanie
niedogodności rosnącej grupy odbiorców, jaką są rowerzyści.

Opis zadania

Instalacja stojaków rowerowych wskazuje na wysoką świadomość
proekologiczną nabywców i użytkowników tak istotną dla prawidłowego
funkcjonowania społeczeństwa promującego tryb życia nastawiony na
aktywność fizyczną.

Coraz szerszy zasięg tworzenia parkingów rowerowych dla indywidualnego
użytkownika stojaków oznacza bezpieczeństwo jego własności oraz komfort
użytkowania.
Instalacja stojaków rowerowych w celu tworzenia parkingów przynosi korzyści
zarówno dla osób inwestujących w ich zakup na potrzeby innych osób, jak i dla
korzystających z nich osób.


Stojaki rowerowe to nie tylko element wspomagający rowerzystów, ale także
czynnik umożliwiający utrzymanie porządku wokół budynku gospodarstwa
domowego, użyteczności  publicznej, czy parkingach rowerowych.

Umożliwiają one utrzymanie ładu który wpływa na korzystny wizerunek osoby
zarządzającej daną przestrzenią, a także na kreowanie przyjaznego oblicza
całej firmy, czy instytucji.

Zadanie obejmuje 2 stojaki rowerowe po 4 miejsca, łącznie 8 miejsc przeznaczonych na parkowanie rowerów.

-

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. pozytywnie zaopiniował przedmiotowe zadanie. Weryfikacja pozytywna.