Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 649

649. Boisko otwarte dla wszystkich. Rewitalizacja istniejącego obiektu oraz budowa chodnika umożliwiającego przejście od ul. Górskiej do płyty boiska.


Lokalizacja

Ul.Szczytowa 28/30 , 42-216 Częstochowa

Skrócony opis

Rewitalizacja ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska przy Szkole Podstawowej nr 8 im. H.Poświatowskiej w Częstochowie oraz otoczenia. Projekt polega na montażu nowych piłkochwytów i siatek zabezpieczających, oraz budowie przejścia od chodnika od ul. Górskiej do płyty boiska, a także odnowie i zabezpieczeniu barierką podestu scenicznego przylegającego do budynku szkoły. .  

Opis zadania

Na wskazanym terenie znajduje się ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne zbudowane niegdyś ze środków budżetu obywatelskiego. Boisko otacza parkan, który powinien zabezpieczać przed przedostawaniem się piłki na ulicę bądź na budynek. Dotychczasowe zabezpieczenie, tzw. piłkochwyty i siatki do bramek uległy zniszczeniu pod wpływem warunków atmosferycznych i intensywnego użytkowania. Brak wskazanych wyżej zabezpieczeń uniemożliwia wykorzystywanie boiska zgodnie z przeznaczeniem. Młodzi mieszkańcy osiedla wielokrotnie zgłaszali zarządcy obiektu potrzebę uzupełnienia brakujących instalacji.
Od ulicy Górskiej została zainstalowana nowoczesna brama wjazdowa i furtka wejściowa. W 2021 r. z budżetu obywatelskiego została sfinansowana budowa  chodnika wzdłuż ulicy Górskiej, co w znacznym stopniu podniosło poziom bezpieczeństwa dzieci i uczniów przedszkola oraz szkoły. Odcinek przejścia od chodnika do płyty boiska, znajdujący się na wskazanej działce  jest niedrożny, został wykorygowany i zasypany częściowo gruzem, ale stan ten nie zapewnia bezpiecznego przejścia. W efekcie uniemożliwia otarcie furtki od ul. Górskiej i sprawia, że mieszkańcy dzielnicy muszą korzystać z oddalonego przejścia od. ul. Szczytowej. Trudność ta sprawia, że niektórzy pokonują wejście w sposób nieuprawniony ( skaczą przez płot i łamią siatkę).
Na terenie ogólnodostępnym znajduje się podest betonowy, który jest dedykowany do pełnienia funkcji sceny podczas dzielnicowych spotkań, festynów itp. Obiekt nie nadaje się do użytku ze względu na brak barierki zabezpieczającej oraz rozsypujący się murek oporowy. Powoduje to zagrożenie upadku z wysokości 1,5 m i brak wykorzystania do dedykowanej funkcji.
Realizacja zadania wpłynie na pełne wykorzystanie istniejącego boiska przez mieszkańców dzielnicy, podniesie poziom bezpieczeństwa oraz wzmocni walory estetyczne dzielnicy. Przyczynie się do wzbogacenia oferty spędzania wolnego czasu przez mieszkańców dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i montaż piłkochwytów12 000 zł
2Zakup i montaż siatek na bramki2 000 zł
3Budowa chodnika 10 000 zł
4Budowa murku 5 000 zł
5Zakup i montaż barierki2 000 zł
Łącznie: 31 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Załączniki