Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 652

652. III etap remontu ul. Torowej


Lokalizacja

ulica, odcinek od nr 29 do nr 16 /ok. 200 metrów/

Skrócony opis

budowa nawierzchni asfaltowej ul. Torowej na odcinku od nr 29 do nr 16

Opis zadania

budowa nawierzchni asfaltowej ul. Torowej na odcinku od nr 29 do nr 16 /wykorytowanie, nawiezienie tłucznia, położenie nawierzchni asfaltowej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wykorytowanie 50 000 zł
2nawiezienie tłucznia50 000 zł
3położenie nawierzchni asfaltowej 100 000 zł
Łącznie: 200 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach