Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 653

653. Remont chodnika i poprawa stanu nawierzchni drogi


Lokalizacja

Krakowska 80  Przy budynku Straży miejskiej

Skrócony opis

Zadanie polegać będzie na remoncie chodnika  oraz naprawę nawierzchni drogi

Opis zadania

Zadanie polegać będzie na remoncie chodnika  oraz naprawie  nawierzchni drogi. Chodnik jest w stanie opłakanym, występują ubytki w płytkach chodnikowych. Droga jest w o wiele gorszym stanie niż chodnik iż dziury są jedna na drugiej, komfort jazdy jest  bardzo zły. Łączne metraże drogi około 340 m2 a chodnika w przyblizeniu 300m2

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1remont chodnika 300m2105 000 zł
2Naprawa dziur na drodze 108 800 zł
Łącznie: 213 800 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10 000,00 zł

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. pozytywnie zaopiniował przedmiotowe zadanie. Weryfikacja pozytywna.