Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 659

659. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych


Lokalizacja

Częstochowa ul.Wiolinowa 1

Skrócony opis

Przystosowanie (oznaczenie poziome)miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych do wymogów prawa o ruchu drogowym.Na wewnętrznym podwórku przy ul.Wiolinowej 1.

Opis zadania

Poziome oznaczenie (ułożenie pełnej! nie ażurowej kostki brukowej )lecz nie 2 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych na wewnętrznym podwórku posesji przy ul.Wiolinowej 1 należącej do zasobów komunalnych miasta Częstochowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Kostką bruk15 000 zł
2Farby1 000 zł
Łącznie: 16 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000,00

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. pozytywnie zaopiniował przedmiotowe zadanie. Weryfikacja pozytywna.