Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 665

665. Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta


Lokalizacja

Na terenie całego miasta.

Skrócony opis

Celem projektu jest organizacja ogólnodostępnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla mieszkańców miasta. Organizacja szkoleń ma na celu zwiększenie świadomości mieszkańców jak ważne są działania podejmowane w celu ratowania zdrowia i życia.

Opis zadania

Pierwsza pomoc polega na podtrzymywaniu przez świadków zdarzenia podstawowych funkcji życiowych poszkodowanego do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego. Zakres udzielanej pomocy różni się w zależności od okoliczności w jakich się znajdziemy.
Pierwsza pomoc przedmedyczna jest bardzo ważna, ponieważ znacząco zwiększa szanse na uratowanie życia osoby poszkodowanej a nawet wrócenia przez nią do pełni zdrowia.
Udzielenie pierwszej pomocy w świetle obowiązującego prawa jest obowiązkowe, o ile nie tworzy sytuacji zagrożenia.
W dzisiejszych czasach wiele osób boi się podjąć jakiekolwiek czynności ratunkowe w obawie, że jeszcze bardzie zaszkodzą osobie poszkodowanej, np. podczas prowadzonego masażu serca istnieje obawa o złamanie żeber.
Zadaniem szkolenia dla mieszkańców z zakresu pierwszej pomocy jest oswojenie ich z różnymi sytuacjami z życia codziennego i wymagającymi natychmiastowej pomocy. Zakres szkolenia obejmuje część teoretyczną oraz praktyczną w postaci symulowanych scenek wymagających udzielenia pierwszej pomocy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Szkolenie dla mieszkańców w skali roku5 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

nie generuje kosztów

Załączniki

karta ustaleń