Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 671

671. Rewitalizacja Palcu Walecznych w Dźbowie


Lokalizacja

Plac Walecznych

Skrócony opis

Rewitalizacja będzie obejmowała wymianę chodników, odtworzenie ścieżek w części zielonej placu, nowe nasadzenia kwiatów i krzewów oraz wymianę ławek.Propozycja rewitalizacji Placu Walecznych polegałaby na uporządkowaniu terenu na działce 9/21 i 9/33 oraz zbudowanie małej infrastruktury. Odbudowanie tego terenu przyczyni się do uatrakcyjnienia osiedla i stanie się jego wizytówką.

Opis zadania

Plac Walecznych jest centralnym punktem osiedla Dźbów. Od lat jest zaniedbany i z roku na rok jego stan się pogarsza. Odbudowanie tego terenu przyczyni się do uatrakcyjnienia osiedla i stanie się jego wizytówką, dla której warto będzie tu przyjechać i zobaczyć tą okolicę.
Prace do wykonania:
- Remont istniejącego chodnika ok.200 mb
- Uporządkowanie terenu zielonego w środku placu- odtworzenie ścieżek
- Montaż 8 ławek z oparciem
- Montaż 4 koszy na śmieci
- Utworzenie klombu w centralnym miejscu Placu (działka 9/33) .Nasadzenie kwiatów i krzewów
- Pielęgnacja drzew pozostawionych na terenie inwestycji

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Całość zadania szacowana jest na kwotę 260 tys.260 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

75000

Inwestycja wymaga opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie której realizowane będzie zadanie.