Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 683

683. Zajęcia na Lodowisku dla dzieci z Dzielnicy Mirów


Lokalizacja

ul. Boya- Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie.

Skrócony opis

Zadanie obejmuje wstęp oraz wypożyczenie sprzętu sportowego dla grupy 50 os tj. dzieci i młodzieży z dzielnicy Mirów (40 dzieci i 10 dorosłych na 1 zajęciach) w okresie zimowym. W trakcie zajęć odbywałyby się również treningi z instruktorem dla osób początkujących lub doszkalających jazdę na lodzie. Spotkania raz w tygodniu w godzinach popołudniowych z uwzględnieniem ferii zimowych oraz sobót.

Opis zadania

Zadanie obejmuje wstęp oraz wypożyczenie sprzętu sportowego dla grupy 50 os tj. dzieci i młodzieży z dzielnicy Mirów (40 dzieci i 10 dorosłych na 1 zajęciach) w okresie zimowym. W trakcie zajęć odbywałyby się również treningi z instruktorem dla osób początkujących lub doszkalających jazdę na lodzie. Spotkania raz w tygodniu w godzinach popołudniowych z uwzględnieniem ferii zimowych oraz sobót w okresie zimowym na obiekcie przy ul. Boya- Żeleńskiego 6/8 w Częstochowie. Bezpłatne zajęcia nauczające i doskonalące jazdę na łyżwach dla dzieci, 15 godzin zajęć, 4 wykwalifikowanych instruktorów. Spotkania raz w tygodniu w godzinach popołudniowych z uwzględnieniem ferii zimowych (zwiększona częstotliwości zajęć) zgodnie z wcześniej przyjętym harmonogramem. Rozpoczęcie zajęć od stycznia 2023 r.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wstęp oraz wypożyczenie sprzętu sportowego opieka wyldla grupy 50 os tj. dzieci i młodzieży z dzielnicy. Oopieka wykwalifikowanych instruktorów łyżwiarstwa oraz 2 instruktorów sportu/nauczycieli WF (razem 4 osoby na 1 zajęciach)25 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział KPS