Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 684

684. Peron autobusowy ul. Morenowa


Lokalizacja

ul.Morenowa

Skrócony opis

Wniosek dotyczy wykonania peronu autobusowego przy ul. Morenowa Dz Nr 1/4 Obr 140 w rejonie przystanku: KOMORNICKA kierunek: MIRÓW – PEGAZ z dodatkowym montażem barier typu „olsztyńskiego” ze względu na ukształtowanie terenu w tym rejonie

Opis zadania

Wniosek dotyczy wykonania peronu autobusowego przy ul. Morenowa Dz Nr 1/4 Obr 140 w rejonie przystanku: KOMORNICKA kierunek: MIRÓW – PEGAZ z dodatkowym montażem barier typu „olsztyńskiego” ze względu na ukształtowanie terenu w tym rejonie .

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup i montaż wiaty przystankowej – szklana, zadaszona, projekt, montaż, brukowanie40 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach