Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 688

688. AED w szkole


Lokalizacja

Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
ul. Warszawska 142

Skrócony opis

Z powodu nagłego zatrzymania krążenia umierają nie tylko osoby starsze ale także i dzieci. Urządzenie AED w każdej szkole znacząco przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz efektywności udzielanej pierwszej pomocy.

Opis zadania

AED jest urządzeniem uniwersalnym i może być wykorzystywane zarówna podczas akcji ratunkowej dorosłych, jak i dzieci. Różnica leży w oprogramowaniu
AED w szkole może uratować uczniów, jak i pracowników szkoły oraz osoby znajdujące się w otoczeniu szkoły. Dostępność tego urządzenia oraz szybka reakcja ze strony świadków często decyduje o tym czy ktoś przeżyje w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.
Automatyczny zewnętrzny defibrylator znajdujący się w budynku szkoły nie tylko ratuje życie, ale może mieć też znaczenie edukacyjne, a sama obecność AED pomaga oswoić się z tematem zatrzymania krążenia i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup urządzenia AED 4 000 zł
2Szkolenie z zakresu obslugi500 zł
Łącznie: 4 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.