Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 725

725. Ze Szkołą Podstawową nr 15 z przeszłości w przyszłość


Lokalizacja

ulica Wirażowa 8, 42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt zakłada stworzenie w dzielnicy Błeszno-Brzeziny, historyczno-ekologicznej ścieżki edukacyjnej, która będzie opisem miejsc atrakcyjnych pod kątem historycznym oraz przyrodniczym. Centralnym punktem będą pracownie szkolne wraz z poszczególnymi miejscami w obrębie dzielnicy Brzeziny - Błeszno.

Opis zadania

W pracowni biologicznej oraz na terenie SP 15 będą przygotowane punkty informacyjne mające na celu przygotowanie do wyjścia w atrakcyjny historycznie i przyrodniczo teren. Na terenie szkoły i w miejscach wartościowo historycznie i przyrodniczo znajdą się tablice informacyjne z opisem miejsca lub możliwych do zaobserwowania zjawisk przyrodniczych lub występowania specyficznej fauny i flory. Na terenie szkoły zostanie wybudowana stacja pomiarowa temperatury, ciśnienia, opadów i czujniki zanieczyszczeń. Na budynku szkoły zostaną przywieszone budki lęgowe dla ptaków z zainstalowanymi kamerami do podglądu.
Projekt zakłada, że będzie to miejsce gdzie spotykać się będą miłośnicy historii regionu i okolicznej przyrody na zorganizowanych zajęciach. Miejsca zostaną opracowane przez uczniów szkoły pod kierunkiem nauczycieli.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wyposażenie pracowni szkolnych w tablice multimedialne oraz kamery do podglądu ptaków wraz z montażem 80 000 zł
2tablice informacyjne 10 szt20 000 zł
3stacja meteorologiczna12 000 zł
4zakup cieplarni z poliwęglanu2 500 zł
Łącznie: 114 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Zadanie będzie generowało koszty utrzymania takie jak obsługa stacji pomiarowej i konserwacja jej urządzeń, obsługa kamer monitoringu, konserwacja tablic edukacyjnych.