Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 728

728. Plac Walecznych miejscem dla wszystkich - Rewitalizacja centralnego placu na osiedlu Dźbów


Lokalizacja

Plac Walecznych, Częstochowa

Skrócony opis

Rewitalizacja centralnego placu Dźbowskiego osiedla, dałaby miejsce dla społeczeństwa dla spędzania wolnego czasu.

Opis zadania

Propozycja rewitalizacji polegałaby na uporządkowaniu terenu na działce 9/33 oraz zbudowanie infrastruktury w postaci chodników, ławek, koszy na śmieci oświetlenia oraz w centralnym punkcie działki dużej tężni solankowej. Plac Walecznych jest centralnym punktem osiedla Dźbów od lat jest zaniedbany i z roku na rok niszczeje. Z każdym rokiem potrzeba rewitalizacji jest coraz bardziej pilna. Odbudowanie tego terenu przyczyni się do uatrakcyjnienia osiedla i stanie się jego wizytówką, dla której warto będzie tu przyjechać i zobaczyć tę okolicę. Nadmienić można, że tężnia solankowa w Częstochowie jest jedna a zapotrzebowanie wśród mieszkańców całego miasta rośnie na tego typu inwestycje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wycinka 5 drzew
2Nasadzenie 4 drzew
3Uporządkowanie terenu
4Montaż 10 ławek z oparciem
5Montaż 10 ławek z oparciem
6Remont istniejącego chodnika w ciągu ulicy Rydla
7Pielęgnacja drzew pozostawionych na terenie inwestycji
8Montaż 6 stojaków na rowery
9Zagospodarowanie zielenią
10Montaż 6 latarń
11Odnowienie trawnika na terenie całej działki 9/33
12Odbudowa istniejących chodników oraz krawężników na terenie całej inwestycji

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

50000

Zasadne. Wymaga opracowania dokumentacji projektowej, na podstawie której będzie dokonana rewitalizacja

Załączniki