Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 739

739. Spotkanie podróżnicze z autorami bloga "Busem przez świat"


Lokalizacja

Ratusz/Odwach lub OKF lub Gaude Mater

Skrócony opis

Propagowanie samodzielnego podróżowania.

Opis zadania

Propagowanie samodzielnego podróżowania oraz nakłanianie do odkrywania nowych zakątków - kraju i świata. Podanie wskazówek, patentów do bezpiecznych wypadów. Opowiedzenie o swoich przygodach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Nakłonienie autorów bloga Busem przez świat do spotkania
2Przeprowadzenie spotkania

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak

Wydział KPS zweryfikował wniosek pozytywnie.